นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ


  1. ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกจากคลังสินค้า
  2. จะไม่มีการเรียกเก็บค่าดำเนินการใด ๆ เมื่อยกเลิกการสั่งซื้อก่อนการจัดส่งสินค้าออกจากคลัง
  3. หากสินค้าออกจากคลังแล้ว เมื่อยกเลิก จะมีค่าดำเนินการ 50 บาท (สำหรับการสั่งซื้อแบบโอนเงิน) และ 50 บาท + 2% ของยอดสั่งซื้อสินค้า (สำหรับการสั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทาง)
  4. บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีผู้สั่งซื้อสินค้าเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น

นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า

  1. สภาพสินค้าที่คืน สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยการแกะ บุบ เสียหาย หรือเลอะจนไม่สามารถทำความสะอาดได้
  2. ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า หากสินค้าเกิดความผิดพลาดเสียหาย หรือเป็นความผิดจากทางร้าน ทางร้านยินดีออกค่าส่งกลับมายังคลังให้แก่ลูกค้า แต่หากในกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนใจโดยสินค้าไม่ได้มีปัญหาใด ๆ ทางลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งในการดำเนินการกลับมายังคลังสินค้าเอง
  3. การคืนเงินในกรณีลูกค้าชำระแบบโอน หากไม่ใช่ความผิดพลาดของทางร้าน ทางร้านจะเก็บค่าดำเนินการ 50 บาท แต่หากเป็นความผิดพลาดของทางร้านทางร้านยินดีคืนเงินเต็มจำนวน
  4. การคืนเงินในกรณีลูกค้าชำระแบบเก็บเงินปลายทาง หากไม่ใช่ความผิดพลาดของทางร้าน ทางร้านจะเก็บค่าดำเนินการ 50 บาท + 2% ของยอดสั่งซื้อสินค้า แต่หากเป็นความผิดพลาดของทางร้านทางร้านยินดีคืนเงินเต็มจำนวน
  5. ในกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้าเพียงบางส่วน ทางบริษัทฯ จะหักค่าสินค้าตามราคาที่ลูกค้าเก็บไว้ คือ กระปุกละ 690 บาท
  6. การโอนเงินคืน ลูกค้าจะได้รับเงินหลักจากที่ บริษัทฯ ได้รับ สินค้ากลับมายังคลังและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และจะคืนให้แก่ชื่อบัญชีที่ตรงกับชื่อที่จัดส่งเท่านั้น

บริษัท เพียว ไลฟ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 259/32 หมู่ 9 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220

โทร 081-295-5569

nokpurelife[@]gmail.com

Powered by Salepage ขายของออนไลน์ ,เซลเพจ ยิง Ads, เว็บไซต์หน้าเดียว